Vårt Containersortiment

VANLIGA FRÅGOR OM CONTAINERS

Vad finns det för sorts containers?
  • ISO containers
  • Avfallscontainers
  • Specialcontainers
  • Förrådscontainer
Vad är skillnaden på en ISO container och en förrådscontainer?

En ISO container är byggd enligt de standarder och hållfasthetskrav som bestämdes i slutet av 50-talet.

En förrådscontainer behöver inte vara byggd för att tåla de krafter som en ISO container skall klara.

Vad är CSC märkning på en container?

CSC märkningen av en container talar om att containern är godkänd för att transporteras på ett fartyg. En CSC godkänd container är alltid byggd enligt ISO standarden för containers. Men en ISO container behöver inte vara CSC godkänd.

Vad skall man tänka på vid köp av containers?

Vad skall containern användas till, exempelvis förråd, verkstad, kontrollrum, maskinrum, transformatorrum, kontor, bostad, frakt etc etc.

  • Skall containern isoleras? Om det skall förvaras saker som är fuktkänsliga så är det en fördel om containern isoleras.
  • Skall det vara personal som vistas i containern? Då behövs kanske en extra gångdörr och ventilation.
  • Skall det vara belysning och värme i containern?
Skall man köpa en ny container eller en begagnad container?

En ny container är byggd i Kina och har gått en gång med last till Europa. Containern är producerad för 6 -12 månader sedan.

En begagnad container är ca 10 år eller äldre, och har gått i trafik under hela sin livstid.

Skall man använda en container till förråd eller liknande kommer slitaget på containern att vara minimalt i jämförelse med när containern användes som en traditionell ”sjöcontainer”. Containern kommer att leva i många år, det som styr valet av container är storleken på investeringen och vad man kan acceptera för skick på containern.

Skall man köpa eller hyra container?

Hos Containerhandel kan man köpa eller hyra containers, det går också att leasa/”hyrköpa” containers. Vilket är då bäst, att hyra en container eller köpa en container. Köper du en container är containern din och du gör vad du vill med containern. Väljer du att hyra din container bör du tänka på att de flesta containerföretag kräver att containern skall vara i samma skick när den återlämnas som när containern hyrdes ut.