Om Sjöcontainer:
En Sjöcontainer är mångsidig och fungerar exempelvis utmärkt som extra förrådsutrymme, eller som fraktemballage vid sjötransporter. Sjöcontainers har många fördelar, och skyddar inte bara din last mot stölder, utan förhindrar också transportskador på ett effektivt sätt.